رزن و دگزین با بارش باران و برف به استقبال دهه فجر می رود

آسمان شهرهای استان همدان در هفته گذشته بارش چندانی به خود ندید ولی سرمای هوا پابرجا بود و  با نزدیک شدن به روزهای پایانی هفته کاهش دما شدت بیشتری پیدا کرد اما پیش بینی ها نشان می‌دهد استان همدان و خصوصا رزن و درگزین روزهای ابتدایی دهه فجر برف و باران را پیش رو دارند و پس از آن باز هم با کاهش دما روبرو خواهند شد.
به گزارش کاریز پرس طبق پیش بینی سازمان هواشناسی استان همدان وضعیت آب و هوای مناطق شمالی استان همدان شهر های ؛ رزن ،کبودرآهنگ،فامنین، گل تپه و در گزین امروز یازدهم بهمن قسمتی ابری در برخی ساعات وزش باد همراه است. برای شامگاه این منطقه قسمتی ابری بتدریج افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده را به دنبال دارد. همچنین برای مناطق کوهستانی و مرکزی این استان یعنی همدان، اسدآباد ،قهاوند وبهاردر همین روز قسمتی ابری در برخی ساعات وزش باد را نشان می‌دهد.این منطقه در شامگاه جمعه قسمتی ابری بتدریج افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده را نشان می‌دهد. همچنین وضعیت آب و هوا در مناطق جنوبی این استان ؛ ملایر، نهاوند و تویسرکان هم قسمتی ابری در برخی ساعات وزش باد را به دنبال دارد و در شامگاه قسمتی ابری بتدریج افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده گزارش شده است.
بارش برف و باران در روز شنبه
پیش بینی های روز آینده نشان می دهد، شنبه منطقه رزن ،کبودرآهنگ، فامنین، گل تپه و درگزین ارش برف و باران و در برخی ساعات وزش باد شدید را نشان می‌دهد. شامگاه شنبه بارش پراکنده بتدریج کاهش ابر و کاهش دما گزارش شده است.همچنین در مناطق کوهستانی ومرکزی این استان ؛ همدان ، اسد آباد ، قهاوند و بهارقسمتی ابری بارش برف و باران و در برخی ساعات وزش باد شدید را به دنبال دارد. وضعیت آب و هوای همین منطقه درشامگاه شنبه بارش پراکنده بتدریج کاهش ابر و کاهش دماپیش بینی شده است. وضعیت آب و هوا در مناطق جنوبی این استان یعنی ؛ ملایر ، نهاوند ، تویسرکان بارش برف و باران و در برخی ساعات وزش باد شدید را نشان می‌دهد. وضعیت آب و هوا شامگاه در همین منطقه بارش پراکنده بتدریج کاهش ابر و کاهش دما را نشان می‌دهد.
آسمان یک شنبه ابری است
پیش بینی های یک‌شنبه سیزدهم بهمن ماه حاکی از ان است که منطقه ؛ رزن ،کبودرآهنگ،فامنین، گل تپه و در گزین وضعیت آب و هوا قسمتی ابری در برخی ساعات افزایش وزش باد را نشان میدهد و شامگاه در همین منطقه قسمتی ابری گاهی وزش باد ملایم است.مناطق کوهستانی ومرکزی این استان ؛ همدان ، اسد آباد ، قهاوند و بهار وضعیت آب و هوا قسمتی ابری در برخی ساعات افزایش وزش باد پیش بینی شده است و در شامگاه قسمتی ابری گاهی وزش باد ملایم را نشان می‌دهد. وضعیت آب و هوا در مناطق جنوبی این استان یعنی ؛ ملایر ، نهاوند ، تویسرکان هم قسمتی ابری در برخی ساعات افزایش وزش باد را به دنبال دارد. همچنین در شامگاه یکشنبه قسمتی ابری گاهی وزش باد ملایم پیش بینی شده است.