جوامع اسلامی یکصدا علیه معامله قرن ایستاده‌اند

استاد حقوق دانشگاه با بیان اینکه جوامع اصلامی یکصدا علیه معامله قرن خواهند ایستاد، این معامله را محکوم کرد.

به گزارش کاریز پرس، آیت الله علی رازینی با اشاره به جنایات رژیم غاصب صهیونیست و اقدامات ظالمانه آن در خصوص معامله قرن گفت: این طرح دنباله اقدامات ظالمانه دولت اسرائیل در منطقه فلسطین و جنایت در حق مردم مظلوم این سرزمین است که در طی این سال‌ها خون آنها به ناحق ریخته شده است و مورد استثمار این دولت تجاوزگر قرار گرفته‌اند. در حالی که آنها برای حفظ آرمان‌های قدس با جدیت در برابر این حق کشی‌ها با جان و مال ایستادگی می‌کنند و از هیچ قدرت استکباری نخواهند ترسید.

وی با تاکید بر اینکه جوامع اسلامی وتمامی ملتهای آزاده نیز چنین معامله‌ای را به رسمیت نمی‌شناسد و یکصدا در برابر آن خواهند ایستاد، افزود: گروه‌های اسلامی به ویژه در منطقه فلسطین و قشرهای مختلف آن نیز مخالفت خود را با این موضوع ابراز کرده و در صدد مقابله جدی با آن هستند.

رازینی  طرح ضد فلسطینی کشور آمریکا را بی نتیجه دانست و خاطرنشان کرد: امروزه موضوع مظلومیت مردم کشور فلسطین و دست درارزی رژیم غاصب صهیونیست برای خیلی از ملت‌ها شناخته شده است. معامله قرن که نقض آشکار حقوق این مردم است، نیز مورد انتقاد بسیاری از مردم جهان است و هر یک به نوعی مخالفت خود را با آن ابراز خواهند کرد.

این استاد حوزه و دانشگاه  با ذکر اینکه هدف آمریکا از این طرح تثبیت مواضع ظلم‌ستیزانه خود در منطقه و همچنین کنترل کامل مردم فلسطین و سرکوب حقوق آنان است، ابراز کرد: این طرح محدودیت‎های زیادی برای مردم فلسطین ایجاد می‌کند که از جمله آن خروج آنها از حق حاکمیت بر شهر قدس و همچنین عدم بازگشت آوارگان فلسطینی است. همچنین این معامله کشور فلسطین را تحت شرایط سختی به رسمت خواهد شناخت که برای ملت فلسطین به هیچ وجه پذیرفته نیست.

آیت الله رازینی به ابعاد دیگر این طرح و تاثیر منفی آن برای فلسطینی‌ها و گروه‌های مقاومت نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس این طرح درخواست‌های امنیتی اسرائیل باید توسط فلسطینیان پذیرفته شود و حتی ابراز مخالفت فلسطینی‌ها نیز در روند اجرایی طرح اثر منفی نخواهد داشت. طبیعی است که ملت فلسطین و به طور کلی جوامع اسلامی در برابر این زورگویی خواهند ایستاد.

وی همچنین با اشاره به انضمام  شهرک‌های موجود در کرانه باختری به رژیم غاصب صهیونیست و تبعات این کار، ادامه داد: پذیرش چنین مصالحه‌ای یعنی محرومیت فلسطین و مردم بی‌گناه آنان از حقوق اولیه خود در این منطقه و همچنین اعطای امتیازات گسترده به دولت اسرائیل که نسبت به آثار منفی آن نباید تسامح و مدارایی داشت.