بی مهارتی مشکل برخی از کارگران در شهرستان رزن

به گزارش کاریز پرس ، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان رزن از سردرگمی کارگران شهرستان رزن برای پیدا کردن شغل خبر داد و گفت: گاهی این مسئله باعث هجوم بسیاری از کارگران به انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان رزن و تقاضا برای شغل می‌شود که پاسخ‌گویی به آن البته در حیطه اختیارات ما نیست. با این حال تمام سعی ما معرفی این افراد به بازار کار و مشاغلی است که به این نیرو نیاز دارد.

محمدعلی اظهری با تاکید بر اینکه تلاش ما بهبود شرایط و وضعیت کارگران در شهرستان رزن است، تاکید کرد: برخی مواقع انجمن صنفی ما واسطه‌ای برای پیدا کردن شغل برای کارگران در شهرستان رزن می‌شود.

وی با بیان اینکه این انجمن برای کسانی که جویای شغل هستند در صورت تمایل شغل پیدا می‌کند، افزود: ممکن است انجمن به طور مستقیم و یا غیرمستقیم برای یک کارگر به ویژه آنانی که از ما درخواست دارند، شغلی معرفی کند. هر چند این کار در شمار وظایف  انجمن صنفی شهرستان رزن نیست، اما اگر کاری سراغ داشته باشیم، دریغ نمی‌کنیم. به طوری که برخی از کارگران عضو در این انجمن به واسطه ما در این فصول شغل پیدا کرده‌اند و از حالت سردرگمی فعلی که به دلیل بیکاری برای آنان ایجاد شده، خارج شده‌اند.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان رزن در ادامه با بیان اینکه بیکاری دغدغه اصلی کارگران ساختمانی شهرستان رزن است، ادامه داد: بعد از سال‌ها تجربه گفت و گو با کارگران می‌دانیم که یک کارگر ساختمانی با آنکه در باغ فعالیت دارد و یا مابقی کارگران چه ویژگی‌هایی دارند و یا مطالبات آنها چیست. کارگران شهرستان رزن نیز یک چالش عمومی دارند و آن معضل بیکاری است. به همین دلیل بسیاری از کارگران شهرستان رزن حتی با مهاجرت به کلان‌شهرها نیز شغلی پیدا نمی‌کنند.

اظهری با تاکید بر اینکه برخی از کارگران در شهرستان رزن نیز فاقد مهارت‌های لازم هستند و این مسئله باعث عدم پاسخ‌گویی آنها به توقعات کارفرمایان می‌شود، تصریح کرد: متاسفانه مسئله دیگر برخی از کارگران در شهرسان رزن بی‌مهارتی است که باعث می‌شود آنها را در پیدا کردن شغل جدید ناکام بگذارد.