جوسازی روانی با نظرسنجی جعلی

یکی از نامزدهای حوزه انتخابیه رزن، درگزین و سردرود در اقدامی خلاف اخلاق و غیرقانونی با استناد به یک نظرسنجی جعلی خود را پیشتاز آرای این حوزه، آن هم با فاصله بسیار زیاد نسبت به دیگر نامزدها، معرفی کرده است.

به گزارش “کاریز پرس” نظرسنجی یکی از ابزارهای شفاف سازی آرای انتخابات به شمار می رود به شرط آن که نظرسنجی توسط گروهی مستقل و به صورت علمی و بی طرفانه انجام شود. این در حالیست که یکی از نامزدهای حوزه انتخابیه شهرستان های رزن، درگزین و بخش سردرود در اقدامی خلاف اخلاق و غیرقانونی با استناد به نتایج یک نظرسنجی جعلی – که هیچگونه مستنداتی از آن منتشر نشده و نتایج آن با ترکیب آرای این منطقه به شدت در تناقض است – خود را پیشتاز آرای این حوزه، آن هم با فاصله بسیار زیاد با دیگر نامزدها، معرفی کرده است.
بخش رسانه‌ای ستاد انتخاباتی آیت الله علی رازینی چنین اقداماتی را جوسازی‌های محکوم به شکست، به قصد دلسردی رای دهندگان می‌داند و ضمن پیگرد قانونی این تخلفات، از کاندیداها و عموم اهالی محترم منطقه دعوت می‌کند بدون توجه به چنین جریان سازی های مزبوحانه‌ای با قوت و قدرت در عرصه انتخابات حضور به هم رسانده و سرنوشت منطقه را با آرای خود رقم بزنند.