بررسی فعالیت‌های انتخاباتی منطقه در گروه‌های تلگرامی

با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی، گروه‌‌های تلگرامی به محل تجمع هواداران نامزدها تبدیل شده و رقابت‌ها بر سر بالا بردن اعضای این گروه‌های تلگرامی بسیار زیاد است.

گزارشی در خصوص این گروه‌های تلگرامی را در این متن مشاهده می‌کنید:

 

علی رازینی:

گروه «همراهان آیت‌الله رازینی» با رقمی نزدیک به 10 هزار عضو در تلگرام فعالیت ‌می‌کند.

دسترسی به نوشتن مطلب در این گروه محدود شده است و تمام اعضا اجازه نوشتن مطلب جدیدی ندارند.

تعداد اعضای آنلاین در این گروه در لحظه تنظیم گزارش، 276 نفر است.

 

حسین وزیری:

گروه «حامیان دکتر حسین وزیری» با عددی نزدیک به 14هزار عضو در تلگرام مشغول به فعالیت است.

اجازه نوشتن مطلب جدید در این گروه نیز محدود است و تمام اعضای اجازه انتشار مطلب جدیدی ندارند.

تعداد اعضای آنلاین در این گروه در لحظه تنظیم گزارش، 665 نفر است.

 

 

عطا الله سلطانی:

گروه «حامیان مردمی حاج عطاالله سلطانی صبور» در تلگرام با بیش از 13هزار عضو در حال فعالیت است.

اجازه نوشتن مطلب جدید در این گروه نیز مانند گروه‌ رقبای خود محدود به اعضایی خاص است.

تعداد اعضای آنلاین در این گروه در لحظه تنظیم گزارش، 428 نفر است.

 

 

حسن لطفی:

گروه «حامیان مردمی حسن لطفی» در تلگرام با بیش از 15هزار عضو مشغول به فعالیت است.

گروه حامیان لطفی نیز اجازه انتشار مطالب جدید را محدود کرده و انتشار مطالب جدید را به اعضای مشخص شده‌ای سپرده است.

تعداد اعضای آنلاین در این گروه در لحظه تنظیم گزارش، 629 نفر است.

 

 

مصطفی ترکمان:

گروه «حامیان دکتر مصطفی ترکمان» با بیش از 3700 عضو در تلگرام فعالیت می‌کند.

گروه حامیان ترکمان تنها گروهی است که اجازه انتشار مطلب را به تمام اعضای گروه داده و محدودیتی ذر این خصوص ایجاد نکرده است.

تعداد اعضای آنلاین در این گروه در لحظه تنظیم گزارش، 225 نفر است.

 

نادعلی توسلی:

گروه «حامیان دکتر نادعلی توسلی» با رقمی نزدیک به 1500 نفر در تلگرام فعالیت می‌کند.

این گروه اجازه انتشار مطالب را به اعضایی خاص سپرده و اغلب اعضا از انتشار مطلب جدید منع شده‌اند.

تعداد اعضای آنلاین در این گروه در لحظه تنظیم گزارش، 68 نفر است.