ساخت و سازهای غیرمجاز در همدان تخریب شد

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری همدان از تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در همدان خبر داد.

به گزارش کاریزپرس به نقل از ایرنا، مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری همدان در این باره اظهار داشت: برخی افراد سودجو که اقدام به ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی واقع در شورین و رباط شورین کرده بودند شناسایی شدند و با اخذ دستور قضایی، ساخت و سازهای صورت گرفته تخریب شد.

محمدعلی گلشن افزود: این عملیات در راستای اجرای تبصره یک ماده ۱۰۰ شهرداری ها و تبصره ۲ جهاد کشاورزی مبنی بر قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی انجام شد.

وی اضافه کرد: بر این اساس مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری با همکاری جهاد کشاورزی اقدام به تخریب و قلع و قمع ۲۰ فقره ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه شورین و رباط شورین همدان کرد.

گلشن خاطرنشان کرد: مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری همدان با هرگونه تخلف و ساخت و ساز غیرمجاز در سطح مناطق چهارگانه شهرداری برخورد جدی خواهد داشت.

وی افزود: شهروندان همدانی قبل از هرگونه احداث بنا و دیوارکشی و سایر اقدام ها پیرامون ساخت و ساز در املاک خود نسبت به اخذ مجوزهای لازم از شهرداری و جهاد کشاورزی اقدام کنند.

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری همدان اظهار داشت: تیم های گشتی حوزه اجرایی مدیریت شهری به صورت شبانه روزی مناطق چهارگانه شهر همدان را رصد و با متخلفان در امر ساخت و ساز غیر مجاز برخورد می کنند.

شورین از مناطق مستعد کشاورزی و باغ داری حومه شهر همدان به شمار می رود.