بی خطرسازی پسماندهای عفونی و بیمارستانی در همدان خبر

رئیس اداره نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان از بی خطرسازی پسماندهای عفونی و بیمارستانی پس از شیوع کرونا در همدان خبر داد.

به گزارش کاریزپرس به نقل از ایسنا، ایرج اسدی، در تشریح وضعیت نظارت بر دفع پسماندهای پزشکی و عفونی مراکز بهداشتی و بیمارستانی استان اظهار کرد: براساس ماده ۲۳ قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۱۳۸۳، مسئولیت نظارت بر پسماندها با سازمان محیط ‌زیست کشور و در استان‌ها به پیروی از آن با اداره کل حفاظت محیط ‌زیست استان‌ است.

وی با بیان اینکه اداره کل حفاظت محیط زیست استان متولی دفع پسماندها و بی خطرسازی آنها نیست و فقط وظیفه نظارت را بر عهده دارد، افزود: بعد از تصویب قانون نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست بر دفع پسماندها دستورالعمل و اقدامات لازم در زمینه مدیریت پسماندهای روزانه و عفونی تهیه و به سازمان های متولی ارسال شد.

اسدی با بیان اینکه تولیدکننده پسماند بیمارستانی و درمانی ملزم به بی‌خطرسازی پسماند در محل تولید آن است، خاطرنشان کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان با همکاری آزمایشگاه معتمد به صورت فصلی بر روند بی خطر سازی پسماندهای بیمارستانی نظارت کرده و گزارش هایی از این موضوع تهیه می کنند سپس این گزارش ها با استانداردهای محیط زیستی تطبیق داده می شوند و در صورت مشاهده خطا بیمارستان ها و مراکز درمانی باید درباره بی خطرسازی پسماندها بازنگری کنند.

وی با بیان اینکه طبق توافقات انجام شده مطب ها، کلینیک ها و آزمایشگاه های موجود در سطح استان همدان باید پسماندهای خود را به شرکت آسا تحویل دهند، گفت: شرکت آسا همانند بیمارستان های استان مجهز به دستگاه بی خطر ساز است و به صورت فصلی عملکرد این شرکت نیز توسط آزمایشگاه معتمد پایش و بررسی می شود.

رئیس اداره نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان با اشاره به وجود ۲۲ دستگاه بی خطر ساز پسماندهای عفونی و بیمارستانی در همدان بیان کرد: کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست با شیوع کروناویروس نظارت‌ بر فرآیند بی‌خطرسازی پسماندهای عفونی و بیمارستانی را بیشتر کردند.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی جامعه باید بی خطرسازی پسماندهای بیمارستانی و پزشکی با حساسیت بالا و نظارت دقیق و بهتری صورت گیرد، اعلام کرد: پسماندهای بیمارستانی و مراکز خدمات درمانی بعد از بی خطرسازی این پسماندها برای دفن بهداشتی به شهرداری تحویل داده و به سایت دفن زباله منتقل می شوند.

اسدی در پایان خاطرنشان کرد: یک سایت مجزا برای دفن پسماندهای بی خطر شده پزشکی وجود دارد و از زمان شیوع کروناویروس برای جلوگیری از انتقال ویروس باقیمانده بر روی پسماندها به خاک و آب از آهک بیشتری استفاده می شود.