کاهش اعتیاد در رزن با اشتغالزایی صنعتی میسر است

یک عضو شورای شهر رزن با اشاره به کاهش اعتیاد در این شهر اظهار کرد:  فرهنگ این منطقه و سنتی بودن ساختارهای اجتماعی رزن، اعتیاد و قاچاق مواد مخدر را کاهش داده است اما کاهش اعتیاد در رزن با اشتغالزایی صنعتی میسر است.
به گزارش کاریز پرس، در هفته اخیر 40 کیلو و 400گرم تریاک در همدان کشف و ضبط شد و  سوداگران مواد مخدر در چنگ قانون اسیر شدند. این خبر را رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر همدان، سرهنگ محمد تقی حاجیلویی تایید کرده و در رابطه با ان توضیح داده است.«در پی تلاش های اطلاعاتی کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان، یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر که قصد انتقال محموله مواد مخدر از استان های جنوب شرقی به همدان را داشت، شناسایی و توقیف شد.» اعتیاد به مواد مخدر همواره به عنوان یک آسیب اجتماعی در کشور ما مطرح بوده است که خسارت های بسیاری به بار آورده و نیروی جوان و سازنده کشور  را تهدید می کند. علی اکبر موسوی عضو شورای شهر رزن درباره وضعیت شیوع اعتیاد به مواد مخدر در این شهر به کاریز پرس می گوید:« متاسفانه با وجود تلاش های صورت گرفته توسط نهادهای انتظامی و قضایی شیوع مواد مخدر در این شهر نیز مثل بسیاری از شهرهای کشور وجود دارد اما به نظر نمی سد به اندازه ای که اعتیاد در سایر شهرهای استان همدان شیوع دارد، در میان مردم رزن هم وجود داشته باشد و معضل مواد مخدر در رزن  بسیار کمتر به چشم می خورد.»
وی در ادامه توضیح می دهد: « فرهنگ و جو سنتی و مذهبی حاکم بر این شهر یکی از دلایلی است که اعتیاد و قاچاق مواد مخدر در رزن بسیار کمتر به چشم می خورد چرا که ساختارهای اجتماعی و فرهنگی در برابر این آسیب اجتماعی مانع ایجاد می کنند.»
بسیاری از کارشناسان مسائل اجتماعی درباره کمبود شغل و اعتیاد و قاچاق مواد مخدر رابطه مستقیمی قائل هستند. موسوی در رابطه با وضعیت اشتغال رزن  توضیح می دهد:« اشتغال در بخش رزن به حد قابل قبول نرسیده است و معضل بیکاری در رزن وجود دارد با این وجود اشتغال در این بخش نسبت به همدان 2 درصد بیشتر است که مربوط به بخش کشاورزی می‌شود و نه بخش های صنعتی  چرا که کارخانجات و بخش های صنعتی فعال در رزن وجود ندارد.»
عضو شورای شهر رزن در پایان خاطرنشان کرد:« کاهش اعتیاد در گرو  حل معضل بیکاری است و در صورتی که در بخش صنعت اقداماتی انجام شود و کارخانجاتی در این شهر راه اندازی شود که موجب اشتغالزایی صنعتی شود می توان به کاهش چشمگیر اعتیاد امید داشت. ضمن این که باید در نظر داشت که کمبود آب موجب شده ما دیگر توانایی گسترش کشاورزی را نداشته باشیم و نتوانیم برای اشتغال زایی در این زمینه اقدامی انجام دهیم.»