آگهی استخدام

پایگاه خبرگزاری کاریزپرس جهت تکمیل تیم تحریریه و بخش فنی به چند نیروی فعال نیاز دارد. لذا خواهشمند است متقاضیان محترم رزومه کاری خود را به شماره ۰۹۲۱۹۵۶۳۷۰۲ از طریق واتس اپ ارسال فرمایند.