درباره ما

«کاریز پرس» ، یک سایت خبری بخش خصوصی است که دی ماه 1398 به منظور پوشش اخبار و رویدادهای استان همدان به ویژه مناطق شمالی این استان همچون رزن، قروه درگزین، دمق، سردرود و … راه اندازی شده است.
«کاریز پرس» ، طرح مسائل و مشکلات اهالی استان همدان به خصوص مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم بزرگوار مناطق شمالی این استان را رسالت اصلی خود قرار داده است، ضمن آنکه بیان فرصت ها و ظرفیت های مغفول مانده این مناطق برای شکوفایی این ظرفیت ها نیز در دستور کاریزپرس قرار دارد.
خبرنگاران و دست اندرکاران «کاریز پرس» این تریبون را جایگاه پیگیری مجدانه مسائل و مشکلات مردم این مناطق تا حصول راه حل و برطرف شدن مشکل می دانند و پاسخگو کردن مسئولان را سرلوحه امور حرفه ای خبری و اطلاع رسانی خود قرار داده اند.